چه کسانی به بیمه عمر نیاز دارند؟

چه کسانی به بیمه عمر نیاز دارند؟

پاسخ:

  • هر شخصي كه از آينده خود خبر و اطمينان دارد نيازي به بيمه عمر ندارد.
  • هركسي كه مطمئن است نه دچار بيماري و نه دچار مرگ و ورشكستي خواهد شد نیازی به بیمه عمر ندارد!
  • هر شخصي كه ميتواند براحتي مبالغ مناسبي پس انداز كند با تضمين سود مناسب و پوشش هاي بيمه اي كه لازمه زندگي بشري است بيمه عمر نميخواهد.
  • كسي كه نميخواهد بازنشستگي خود را در رفاه و آسايش بگذراند نيازي به بيمه عمر ندارد.

اگر هيچكدام از موارد بالا در مورد شما صدق نميكند بيمه عمر سامان بهترین انتخاب برای زندگی شماست.